expresstk.sk

Overenie stavu TK a EK

Podľa zákona č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke majú nové vozidlá do 3,5 tony povinnosť vykonať platnú kontrolu STK prvý krát po 4.rokoch a potom každé 2 roky.

V prípade nedodržania tejto lehoty a nevykonania technickej kontroly a emisnej kontroly hrozí majiteľovi vozidla pokuta.